Aktualne novice

maj 19 2020

Pred prihodom učencev 9. razreda v šolo

 

Spoštovani starši, skrbniki in skrbnice!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, bomo za učence 9. razreda predvidoma začeli z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci in da bodo pogoji za delo v šoli precej drugačni, kot so bili pred zaprtjem šol.

Zaradi organizacije dela potrebujemo podatek, ali imate  namen vključiti vašega otroka v izvajanje pouka na šoli s ponedeljkom, 25. 5. 2020, glede na njegovoo zdravstveno stanje.  Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju, objavljena je na povezavi tukaj. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku zdravniki NIJZ odsvetujejo vrnitev v šolo. Starši se o tem lahko posvetujte tudi z osebnim zdravnikom.

Prosim vas, da nam čimprej (najkasneje do srede, 20. 5. 2020, do 20.00) na povezavi tukaj sporočite:
- ali vašega otroka 25. 5. pričakujemo v šolo (da/ne),

- ali ga prijavljate na kosilo,

- ali potrebujete prevoz s šolskim avtobusom.

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Na šoli se bomo potrudili in izvajali vse higienske ukrepe in prilagoditve za preprečevanje širjenja okužbe. Eden od ukrepov je tudi upoštevanje navodila, da pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). Pri tem potrebujemo vaše sodelovanje.

Šola mora pred vstopom otroka v šolo obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev, ki jo najdete na povezavi tukaj. Prosimo, da dokument natančno preberete. Izjavo natisnite in izpolnite. Če možnosti tiskanja doma nimate, prosim, da to čimprej, najkasneje do četrtka, 21. 5. 2020, do 10. ure zjutraj, sporočite vaši razredničarki in izjavo vam bomo poslali z redno pošto.

Izpolnjeno in podpisano izjavo naj učenec prinese s seboj v šolo v ponedeljek, 25. 5. 2020. Oddal jo bo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju.  V primeru, da učenec podpisane izjave ne bo imel, se zabeleži uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika.  Otroka se skladno z njegovo pravico do izobraževanja sprejme v VIZ proces, z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ. Podrobnejše informacije vam bomo posredovali, takoj ko jih bomo uspeli dogovoriti in pripraviti.

Zavedamo se, da je, kljub želji po srečanju s sošolci in učitelji, ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Potrudili se bomo, da bo za učence in učenke vstop v šolo čim lažji in se bodo v šoli počutili varne.

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Skupaj bomo zmogli.

Karla Krajnik, ravnateljica