Aktualne novice

jun 29 2020

OBVESTILO O RAZDELITVI SPRIČEVAL IN VRAČILU KLJUČKOV

 

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih bo šola osebno vročila njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 20. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

Prevzem spričeval in vračanje ključkov od omaric je možen v času  uradnih ur med 8.00 in 10.00. Šola je zaklenjena, zato pozvonite na vhodu, da vam odpremo.

Uradne ure v svetovalni službi bodo mogoče po predhodnem dogovoru na telefon številka 513 0405 ali 513 0406 do 7. julija 2020 in od 20. avgusta 2020.

 

                                         Ravnateljica:    mag. Karla Krajnik