Aktualne novice

jan 18 2022

Izobraževanje na daljavo

 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene se

za 5. a izvaja izobraževanje na daljavo od torka, 18. 1. 2022, do četrtka, 20. 1. 2022,

za 5. b izvaja izobraževanje na daljavo od srede, 1. 1. 2022, do petka, 21. 1. 2022,

za 6. d. nadaljuje izobraževanje na daljavo od ponedeljka, 17. 1. 2022, do četrtka, 20. 1. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Šk. Loki, dne 18. 1. 2022                                                      Mag. Karla Krajnik, ravnateljica