dostop link

Izposoja

Knjižnično gradivo


Knjižnično gradivo si v knjižnici lahko izposojajo le učenci in delavci OŠ Cvetka Golarja. Gradivo izposojamo na dom, referenčno gradivo in periodiko lahko uporabniki berejo v čitalnici.

Uporabniki – učenci in delavci šole si lahko gradivo tudi rezervirajo. Ob koncu šolskega leta morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

Slika%20042

 

Izposoja


Vzgojnoizobraževalno delo na šoli zajema 738 otrok, kar pomeni, da je toliko otrok tudi vpisanih v knjižnico. Knjižnico obiskuje in si izposoja knjižnično gradivo tudi 95 delavcev šole. Povprečno knjižnico obišče 110 učencev na dan. Knjižnica ima tudi sklad učbenikov.

99 odstotkov učencev si učbenike brezplačno izposodi v šoli. Veliko učbenikov pa je v razredu in si jih učenci izposojajo, ko jih potrebujejo.

Knjižnica je odprta za izposojo vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00-15.00.

Med glavnim odmorom (11.00-11.15) je knjižnica odprta le za učence razredne stopnje.
 

Članstvo


Član knjižnice je vsak učenec in uslužbenec OŠ Cvetka Golarja. Ob vpisu v knjižnico učenec dobi izkaznico, s katero si izposoja knjižnično gradivo. Izkaznico prejme brezplačno. Če jo izgubi, plača za novo.
 

Izposojevalni rok


UČENCI – Izposojevalni rok za vsa gradiva je 14 dni. Isto gradivo se lahko podaljša največ dvakrat. Izposoja je brezplačna.

UČITELJI – Za strokovne knjige je izposojevalni rok neomejen, za leposlovje in drugo literaturo je 14 dni.

 

Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno gradivo


Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno gradivo bralec nadomesti z novim. Če izgubljenega gradiva ne more nabaviti, ker ga ni več na tržišču, plača odškodnino, ki jo določi knjižničar po posvetu z ravnateljico ali kupi vsebinsko enakovredno gradivo.
 

Izkaznica


Knjižnično gradivo se izposoja in vrača ob predložitvi izkaznice. Polno izkaznico zamenjamo brezplačno z nagrado. Izgubljeno izkaznico je treba plačati. ( 0,50 evra )

Izkaznica ni prenosljiva.
 

Izposoja in študij v čitalnici


Enciklopedije, leksikone, atlase in priročnike z veliko strani in velikim formatom izposojamo za v čitalnico. Videokasete, zgoščenke s strokovno vsebino izposojamo za potrebe pouka.


Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji


Izposoja poteka na dva načina:

a) individualni način izposoje

Knjižničar učencu svetuje in pomaga pri izbiri knjig in periodike, pomaga pri zbiranju gradiva za seminarske naloge in govorne vaje.

b) skupinski način izposoje

Knjižničar pripravi knjižno gradivo za določeno skupino, učenci pa si potem izposojajo knjige med sabo.