dostop link

Predstavitev knjižnice

Urejenost knjižnice


Knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, na strokovno in pionirsko. Strokovna knjižnica je urejena po UDK(univerzalna decimalna klasifikacija), pionirska pa po starostnih stopnjah (C, P, M). Knjižnica je računalniško vodena.


Slika%20043


Vrste knjižničnega gradiva


Knjižni fond zajema 29.070 enot knjižničnega gradiva, periodični tisk vsebuje 39 naslovov.


Nabava knjižničnega gradiva


Nakup knjig in knjižničnega gradiva poteka na več ravneh:

a) nadaljevanje nabave knjig, ki izhajajo v štetih zbirkah ter periodike;

b) priprava predloga za nabavo novih knjig. Predlog pripravi knjižničar na podlagi knjigotrških katalogov, strokovnih publikacij (Krog, Knjižna panorama, Otrok in knjiga, katalogi posameznih založb …), po pogovoru in predstavitvi knjig z zastopniki založb in po posvetu z učitelji za določeno stroko oz. predmet.

c) nabava CD- ROMOV, DVD-ejev po posvetu z učitelji in po pregledu le – teh;

Pri nabavi knjižničar skrbi, da je razmerje med poljudnoznanstvenim gradivom in leposlovnim enakovredno.

Pomembna naloga knjižničarja je seznanjanje uporabnikov knjižnice z novostmi, zato je v knjižnici stalna razstava novitet.

Skrbimo, da je za domače branje dovolj enot istih naslovov.


Obdelava, vzdrževanje, izločanje in odpis


knjižničnega gradiva poteka po pravilih knjižničarske stroke.


Prostori in oprema


Knjižnica s čitalnico meri 120 m. V čitalnici je 27 sedežev, v knjižnici pa še 10.

  • 317m tekočih polic
  • čitalec črtne kode
  • telefonska linija
  • televizija
  • najeta linija za povezavo s sistemom COBISS/OPAC
  • videorekorderja
  • internet
  • računalniki
  • kasetofon