dostop link

Računalnik v knjižnici

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. Zaradi velikega zanimanja je uporaba računalnika omejena na 15 minut.

Kadar je računalnik prost, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa. 

Prepovedana je uporaba IRC- a, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (terorizem, pornografija), vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje.

Pri računalniku ni dovoljeno:
 

  • brisanje nameščenih programov

  • nameščanje programov

  • spreminjanje zaslona

  • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.