dostop link

Red v knjižnici

V knjižnici veljajo naslednja pravila:


10 X DA v knjižnici


1. berem knjige in revije
2. pišem referate in sem. n.
3. najdem svoj mir
4. se učim
5. pišem dom. nalogo
6. rešujem knjižne uganke
7. bogatim svoj bes. zaklad
8. uporabljam računalnik
9. si izposojam knjige
10. igram igrico knjižko, knjižnica, spomin


10 X NE v knjižnici


1. ne jem in ne pijem
2. se ne lovim in skrivam
3. ne vpijem
4. ne tekam po knjižnici
5. ne hodim po sedežih
6. se ne pretepam
7. ne trgam in uničujem knjig
8. se ne norčujem iz mlajših
9. ne uporabljam mobilnega telefona
10. ne preklinjam 

10 X NE s takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Pri 10 X DA vse našteto čimvečkrat ponavljam.