dostop link

Kulturno društvo

Leta 2003 je bilo na šoli ustanovljeno kulturno društvo, ki ga sestavljajo člani folklorne skupine, ki deluje na razredni in predmetni stopnji, člani obeh pevskih zborov in gledališke skupine. Kulturno društvo organizira vrsto prireditev. Ena bolj obiskanih je Božično-novoletni sejem.
 

Folklora razredna stopnja

 

  • Na Osnovni šoli Cvetka Golarja se trudimo ohranjati in gojiti stare šege in običaje. Da bi učenci spoznali življenje v preteklosti ter znali ceniti ljudsko izročilo, je v šolskem letu 1998/99 začela delovati na naši šoli otroška folklorna skupina. Presenetilo nas je veliko navdušenje naših učencev in učenk od 1. - 4. razreda za tovrstne dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju naše kulturne dediščine.

  • Prva leta smo veliko časa in volje vložili v izdelavo in nabavo oblačil. Seveda s pomočjo sponzorjev in delom tako učenk kot mentoric (izvezle smo ženska pokrivala ali peče). Mentorici pa še telovnike za fante.

  • Skupina šteje 10 parov plesalk in plesalcev. Imamo tudi dva godca, eden igra na klavirsko, drugi pa na diatonično harmoniko. Vsi so oblečeni v gorenjske narodne noše ali pa v »pastirska« oblačila.

  • Nastope zaokrožujemo v tematske splete: ples, petje, izštevanke, nagajivke, ki jih povezujemo s pogovorom v domačem, narečnem jeziku. Najbolj so nam pri srcu tile spleti: Stare igrače, Čižmi in Čipkarice. Običajno splet traja od 5 - 10 minut.

  • V skupini so poleg obeh harmonikarjev učenci, ki igrajo na kitaro, trobento, klaviature in citre.

  • Med dekleti, plesalkami, pa jih je kar nekaj, ki se v šoli učijo tudi klekljati – izdelovati čipke. Tudi te svoje spretnosti včasih pokažejo v spletu.

  • Do začetka leta 2006 je skupina nastopila že 133 krat. Največ nastopov imamo v šoli, po bližnjih krajevnih skupnostih, za turiste iz Amerike, pa na raznih prireditvah v Škofji Loki in okolici, z velikim veseljem pa nastopamo tudi po domovih za ostarele, kjer so nas še posebej veseli.

  • Skupino vodita Eda Berginc in Marija Trilar, učiteljici razrednega pouka, ki sta v mladosti tudi sami plesali pri folklornih skupinah.