dostop link

Plačilo storitev

Vse storitve oziroma dejavnosti, ki so organizirane v okviru Letnega delovnega načrta šole, se plačujejo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN obrazec).

UPN obrazce učenci mesečno prejmejo v šoli. Namesto za prejemanje papirnate oblike UPN obrazca se lahko odločite za prejemanje računa na vaš e-naslov, v tem primeru morate izpolniti obrazec za prejemanje računa na elektronski naslov in ga izpolnjenega vrniti v šolo. Uporabniki spletne banke se lahko odločite za direktno prejemanje e-računa v e-banko. Prijavo uredite v svoji spletni banki.

Obveznosti lahko poravnate s SEPA direktno obrementitvijo - trajniki. Za odprtje trajnika morate izpolniti obrazec za odprtje trajnika. Izpolnjen obrazec morate vrniti v šolo.

V primeru, da želite za vse vaše otroke stroške plačati z enim UPN obrazcem - zbirno položnico, morate izpolniti obrazec za zbirno položnico in ga izpolnjenega vrniti v šolo. Le-te ne morete prejemati direktno v e-banko.  Plačevanje preko trajnega naloga pa se prav tako lahko izvrši v enem znesku, za več otrok skupaj.

Za izdajanje računov skrbi Marjeta Pfajfar. Za informacije je dosegljiva: 
- na telefonski številki: 04/513 0404 ali
- po e-pošti: marjeta.pfajfar@oscg.si
 
V primeru socialnih stisk pri plačilu poiščite pomoč v svetovalni službi. Telefonska številka je 04/513 0406.