Šolska prehrana

V Osnovni šoli Cvetka Golarja posebno skrb namenjamo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju otrok. Za vse učence pripravljamo malico pa tudi kosila. Učenci od prvega do petega razreda devetletke imajo malico tudi v podaljšanem bivanju. Malico učenci použijejo v razredu, kosilo v jedilnici.

Cena za šolsko prehrano je odvisna od rasti cen na trgu in je naslednja:
 - malica od 1. do 9. razreda: 0,90 € (cena je enotna po vseh šolah in je sprejeta z Zakonom o šolski prehrani),
-  popoldanska malica v podaljšanem bivanju: 0,67 €,
-  kosilo za učence od 1. do 4. razreda: 2,40 €,
-  kosilo za učence od 5. do 9. razreda: 2,52 €.

Odjave prehrane v primeru bolezni starši sporočate v blagajno, lahko pa tudi v tajništvo šole ali v šolsko kuhinjo. Odjave sprejemamo do 8. ure zjutraj za naslednji dan. Če starši ne odjavite subvencioniranih obrokov, plačate polno ceno obroka. Odjave so lahko pisne, ustne, po elektronski pošti ali preko spletne aplikacije.

 

Anketa o šolski prehrani 2022 - VPRAŠALNIK ZA UČENCE (učenci bodo anketo reševali v šoli)

 

Anketa o šolski prehrani 2022 - VPRAŠALNIK ZA STARŠE 


Vse informacije glede šolske prehrane lahko starši in učenci dobite pri vodji šolske prehrane Petri Kalan.

Povezava na spletno stran MIZŠ o prehrani.