dostop link

OŠ Cvetka Golarja - matična šola


sola

Šola v tej stavbi deluje od 11. februarja 1963, kasnje pa so jo še dvakrat prizidali. Zadnja pridobitev je tropolna športna dvorana, ki jo v dopoldanskem času uporabljamo za izvajanje športne vzgoje in interesnih dejavnosti.

Šola se nahaja v industrijskem delu Škofje Loke in je zelo pomembna za to okolje, saj predstavlja kulturno in športno središče tega območja. V popoldanskem času odpira vrata in nudi svoje prostore za različne dejavnosti tudi lokalnemu prebivalstvu (predavanja, športne aktivnosti v telovadnici, športne in gledališke prireditve ter prireditve ob različnih praznikih…).

Ogled novic za osnovno šolo Cvetka Golarja 

Ogled strani 'Zgodilo se je' za osnovno šolo Cvetka Golarja 

Podružnična šola Reteče: Godešič, Gorenja vas–Reteče, Reteče