dostop link

Koristne informacije

 

ŠOLSKE TORBICE

Povezava na gradiva NIJZ:

 

ODVISNOSTI

Objavljamo povezavo na spletno stran  v okviru programa #to sem jaz,  ki sodi v sklop programa za duševno zdravje mladih, ki je bil vzpostavljen leta 2001 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Usmerjen je v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih – v razvijanje veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah. 

Na spletni strani je med drugim zapsiano takole: Odraščanje je preizkušanje novega, včasih tudi tveganega in prepovedanega. Alkohol, cigarete, trava in še kaj burijo domišljijo marsikoga. 

Več si lahko preberete na povezavi: https://www.tosemjaz.net/razisci/droge-in-zasvojenost/

 

ENERGIJSKE PIJAČE

Opozarjamo na potencialno tveganje za zdravje in nezaželene posledice pitja energijskih pijač, ki postaja vse bolj popularno tudi med mladimi. Za povečanje energije lahko poskrbite na zdrav način: zdrava prehrana, pitje dovolj tekočine – predvsem vode, počitek in redna telesna aktivnost.

S tem namenom objavljamo povezave na tri dokumente:

 

ŠKODLJIVOST ELEKTRONSKIH CIGARET

Med šolarji in dijaki v Sloveniji je vedno bolj razširjena uporaba novih tobačnih izdelkov kot so npr. elektronske cigarete in drugi tobačni izdelki, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva in pogosto zmotno razmišljajo, da so ti izdelki manj škodljivi za zdravje kot tradicionalni tobačni izdelki.

Ob uporabi elektronskih cigaret je mladostnik izpostavljen številnim zdravju škodljivim snovem -  rakotvornim, dražilnim in strupenim. Obseg izpostavljenosti škodljivim snovem je zelo raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe elektronskih cigaret. Tudi pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Nikotin ima številne škodljive učinke v času adolescence, ko poteka zelo intenziven razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu lahko pri mladostnikih povzroči trajne škodljive učinke na razvoju možganov, povzroči zasvojenost in  pomembno zviša tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov.

Uporabo elektronskih cigaret med učenci/dijaki osnovnih in srednjih šol ste opazili tudi šolski delavci. V raziskavi, ki smo jo izvedli v 2018, ste poročali o uporabi elektronskih cigaret na 43 % vseh v raziskavi sodelujočih šolah iz vse Slovenije (na 39 % sodelujočih osnovnih in 53 % sodelujočih srednjih šolah).

Iz 22 zveznih držav Združenih držav Amerike poročajo o 193 primerih (na dan 22. 8. 2019) resnih pljučnih obolenj med uporabniki elektronskih cigaret, večinoma med mladostniki in mladimi odraslimi. En primer se je končal s smrtjo obolelega. Glede na aktualno dogajanje na področju elektronskih cigaret, je Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani objavil obvestilo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/resna-pljucna-obolenja-med-uporabniki-elektronskih-cigaret-v-zdruzenih-drzavah-amerike.

 

UPORABA KOLESARSKE ČELADE

Opozoriti vas želimo, da je uporaba zaščitne kolesarske čelade  zakonsko predpisana za kolesarje do dopolnjenega 18. leta starosti.

Čelado je treba nositi zaradi varnosti, za neuporabo čelade na kolesu pa je predvidena tudi kazen – plačilo v znesku 125 €.

Še več nasvetov za varnost na kolesu si lahko preberete na spletni strani Policije Varno na kolo.