dostop link

Mednarodno sodelovanje 1999 - 2022

TEKOČI PROJEKT

Šolsko leto 2021 - 2023
Erasmus+ projekt  READING BOOKS THROUGH THE LENS OF STEAM 
Sodelovenje s šolami z Litve, Španije, Italije, Romunije, Bolgarije, Grčije.
Koordinatorica ga. Svjetlana Urban
čič


USPEŠNO ZAKLJUČENI PROJEKTI

Šolsko leto  2018 – 2021
Erasmus+ projekt  Developing pupils’ skills
Sodelovanje s šolami z Islandije, Tur
čije, Litve in Španije.
Koordinatorica ga. Svjetlana Urban
čič

Šolsko leto  2018 – 2021
Erasmus+ projekt  The spirit of responsibilty for environment
Sodelovanje s šolami iz Romunije, Gr
čije, Italije in Turčije.
Koordinatorica projekta ga. Jerneja Bokal

Šolsko leto  2015 – 2017
Erasmus+ projekt   We can do it together
Sodelovanje s šolami iz Romunije, Poljske, Italije, Gr
čije in Portugalske.
Koordinatorica projekta ga. Zorica Kozelj


Šolsko leto  2012 – 2013
E-Twinning projekt  Pravljice, bajke, bajki, rozpravky.
Sodelovanje s šolami iz
Češke republike, Slovaške, Poljske in Hrvaške.
Koordinatorica ga. Mojca Zakotnik

Šolsko leto  2010 – 2012
Naslov projekta: Building Future Through Culture
Sodelovanje s šolami iz Litve, Turčije, Češke republike in Španije.
Koordinatorica projekta ga. Zorica Kozelj

Šolsko leto  2008 - 2009
Pripravljalni sestanek Comenius v Veliki Britaniji (koordinatorici Jerneja Bokal in prof. Zorica Kozelj)

Šolsko leto  2005 – 2008
Naslov projekta: People who built, are building and will build Europe
Sodelovanje s šolami  s Poljske, Španije in Portugalske.
Koordinatorica projekta ga. Jerneja Bokal

Šolsko leto 2001 – 2004
Naslov projekta: My life, my future and my generations 
Sodelovanje s šolami z Danske, Romunije in Nizozemske.
Koordinatorica projekta mag. Karla Krajnik

Šolsko leto 2000 - 2001 
Pripravljalni sestanek Comenius na naši šoli (koordinatorici Jerneja Bokal in prof. Zorica Kozelj)

Šolsko leto  1999 – 2000
PROJEKT TEDDY BEAR  sodelovanje s šolo v Avstraliji (koordinator Nataša Benedik)