dostop link

Obvezni program

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.

V obvezni program sodijo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne skupnosti. Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. Učenec mora redno obiskovati dejavnosti v okviru obveznega programa 
Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Letno in tedensko število ur pouka posameznih obveznih in izbirnih predmetov ter število dni dejavnosti so določeni s predmetnikom. Predmetnik določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

Za učence 6. in 9. razreda je Nacionalno preverjanje znanja obvezno. 

 

Pouk in druge dejavnosti načrtujemo v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju:
Šolski koledar OŠ Cvetka Golarja za tekoče šolsko leto matično šolo
Šolski koledar OŠ Cvetka Golarja za tekoče šolsko leto  PŠ Reteče.

Urniki oddelkov v tem šolskem letu

Ostali podatki za OŠ Cvetka Golarja v šolskem letu 2022/2023 so dostopni v Publikaciji.