dostop link

Šolski koledar

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju načrtujemo pouk in druge dejvnosti v času od 1. 9. 2022, ko je začetek šolskega leta, do 23. 6. 2023.

Natisnjeno šolski koledarji, ki so jih učenci dobili 1. 9. 2022, niso ustrezni. O spremembi koledarja smo bili s trani MIZŠ obveščeni po tem, ko smo koledarje že natisnili in razdelili.  Šolski koledar za našo šolo je tako spremenjen: pouka prost dan ni 13. 2. 2023 pač pa 26. 4. 2023. 

Na povezavi tukaj so pravi šolski koledarji za to šolsko leto:

Šolski koledar OŠ Cvetka Golarja za šolsko leto 2023/2024 za matično šolo
Šolski koledar OŠ Cvetka Golarja za šolsko leto 2023/2024 za PŠ Reteče.