dostop link

OŠ Cvetka Golarja - Podružnica Reteče

Galerija Podružnice Reteče 

Aktualne novice Podružnice Reteče 

 

O šoli


ps_Retece

Naša šola je podružnica OŠ Cvetka Golarja. Šolski okoliš obsega vasi Reteče, Godešič in Gorenjo vas – Reteče. Učenci prihajajo v šolo večinoma peš, bolj oddaljeni se vozijo s šolskim avtobusom. Imamo 4 razrede in  2 oddelka podaljšanega bivanja. Na šoli je zaposlenih 6 učiteljic, kuharica, hišnik  in snažilko. Nekaj učiteljev občasno prihaja z matične šole, saj deloma izvajamo tudi predmetni pouk. 

V šoli ima svoje prostore tudi vrtec, ki vključuje 21 otrok.
Trudimo se, da pouk poteka v prijetnem vzdušju in da k delu pritegnemo tudi starše. Skrbimo, da se na šoli ves čas kaj dogaja. Učencem ponujamo pester izbor interesnih dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v šport in ustvarjanje. Posebno pozornost posvečamo projektnim nalogam, ki raziskujejo domači kraj.


O kraju

Reteče so gručasta vas na levem bregu reke Sore. Vas leži v južnem delu Sorškega polja v bližini Škofje Loke. Skozi naselje poteka glavna cesta, ki povezuje Škofjo Loko in Ljubljano. Začetki kraja segajo v leto 1160. Iz najzgodnejšega obdobja se ni veliko ohranilo, lahko pa smo ponosni na številne vodnjake, ki pričajo o preteklosti. V starem delu vasi se nahaja župnijska cerkev Janeza Evangelista. Danes so Reteče večji kraj s približno 500 prebivalci. Retečani  večinoma odhajajo  na delo v Škofjo Loko, Kranj, Medvode in Ljubljano.V bližini naselja je gramoznica – reteški ribnik, okrog katerega se razprostirajo polja in potke, ki vabijo sprehajalce in rekreativce.


Šola skozi čas


1893 – začetek pouka v Retečah v Matevževi kajži
1896 – prva šolska stavba – enorazrednica
1929 – dvorazrednica (čez 100 učencev)
Po letu 1935 – gradnja nove, današnje stavbe – štirirazrednica
1943 – požig šole
1947 – obnova šole – štirirazrednica (161 učencev)
1953 – popolna šola – osem razredov
1960 – zopet štirirazrednica
1990 – temeljita obnova šole in dograditev telovadnice
2013 - 50 letnica šole in 120 let šolstva v Retečah