dostop link

Razširjeni program

V razširjeni program sodijo: jutranje varstvo, pouk neobveznih izbirnih predmetov, dodatni pouk, dopolnilni pouk, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti.  V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.


Interesne dejavnosti

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Čas izvajanja interesnih dejavnosti si lahko ogledate ...tukaj...

Rok za oddajo prijave je bil sreda, 20. 9. 2023.


Zgibanka -  ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ CVETKA GOLARJA


Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda.

Če bo v skupini še dovolj prostora, se v jutranje varstvo lahko vključijo tudi starejši učenci, po predhodni odobritvi s strani šole.  Starši morajo do 9. 9. 2022 oddati prošnjo za vključitev v jutranje varstvo (z navedbo razloga) na e-naslov patricija.pintar@oscg.si.