Zaposleni

Ravnateljica:

Priimek in ime Delovno mesto
mag. KARLA KRAJNIK Ravnateljica


Pomočnika ravnateljice:

Priimek in ime Delovno mesto
RENATA GANTAR Pomočnik ravnateljice
ANDREJ NOVLJAN Pomočnik ravnateljice


Strokovni delavci:

 

Priimek in ime Delovno mesto
BERGANT TEJA Učiteljica matematike in fizike
BERGINC EDA Učiteljica razrednega pouka
BERTONCELJ MAJDA Učiteljica športne vzgoje
BOGATAJ ŠPELA Učiteljica razrednega pouka
BOKAL JERNEJA Organizator informacijskih dejavnosti
BONČA JERNEJA Učiteljica zgodovine
BOŽNAR OREL MAJA Knjižničarka 
BRIŠAR KALAN PETRA Učiteljica podaljšanega bivanja 
CAMLEK JASNA Drugi učit. v 1. razred. 
CESAR PETRA Učiteljica razrednega pouka
FELTRIN NOVLJAN MATEJA Učiteljica slovenščine
FINŽGAR BLAŽ Učitelj razrednega pouka
FRELIH MARINKA Učiteljica matematike
GORIŠEK ALENKA Učiteljica nemščine in angleščine
GRAH KATJA Učiteljica podaljšanega bivanja
GRIČAR ZORAN Učitelj športne vzgoje
mag. GUZELJ MATEJA Učiteljica razrednega pouka 
mag. HAFNER MAJDA Učiteljica biologije, gospodinjstva
HLADNIK ANA Učiteljica podaljšanega bivanja
IGLIČAR JANJA Učiteljica podaljšanega bivanja
JAKLIČ MIRJANA Učiteljica angleščine
JAMNIK KRISTA Organizatorica šolske prehrane
JORDANOV VANJA Učiteljica podaljšanega bivanja in likovne vzgoje
JURIČAN TINA Učiteljica matematike
JURGELE ANŽE Učitelj športne vzgoje
KALAN PETRA Laborantka in učiteljica podaljšanega bivanja
KAPLAN SABINA Učiteljica matematike in tehnike
KAVČIČ ANJA Učiteljica podaljšanega bivanja
KAVČIČ PETRA Učiteljica biologije
KONČAN NINA Učiteljica razrednega pouka
KOSEC MAJDA Učiteljica razrednega pouka
KOTNIK BOGATAJ DAMJANA Drugi učit. v 1. razred
KOZELJ ZORICA Učiteljica angleščine
KRMELJ MARIJA Učiteljica razrednega pouka
KUSSEL POLONA Učiteljica geografije in etike
LAPUH TADEJA Učiteljica geografije
LEBAR NIKA Knjižničarka
MARJANOVIĆ KRISTINA Učiteljica športa in podaljšanega bivanja
MIKLAVČ OLGA Učiteljica razrednega pouka
MLAKAR MARIJA Učiteljica slovenščine
MLAKAR SIMON Učitelj likovnega pouka
MOHORIČ MATEJA Učiteljica razrednega pouka 
NOVAK SIMONA  Učiteljica razrednega pouka
POTISK ANDREJA Učiteljica razrednega pouka
PRIMOŽIČ ZDENKA Učiteljica slovenščine
RAJŠEK JANJA Učiteljica razrednega pouka
REBIČ BORUT Učitelj športne vzgoje
STANONIK ZVONKA Učiteljica razrednega pouka
STARMAN MARTA Drugi učit. v 1. razredu
SUŠNIK BRANKA Učiteljica razrednega pouka 
ŠIFRAR MATEVŽ Učitelj fizike in tehnike
ŠMID GITA Učiteljica angleščine
ŠTROMAJER NEJA Laborantka
TOMINŠEK KLEMENTINA Učiteljica glasbene umetnosti
TRAMTE MAŠA Učiteljica tehnike in tehnologije
TRILAR MARIJA Učiteljica razrednega pouka
URBANČIČ SVETLANA Učiteljica slovenščine in francoščine
VEHAR JANKA Učiteljica razrednega pouka
VIDOVIČ JASMINA Učiteljica kemije
VIDMAR ANDREJA Učiteljica slovenščine in zgodovine 
WASTL-PETRIČ ANDREJA Učiteljica angleščine
ZAKOTNIK MARIJA Učiteljica razrednega pouka


Strokovni delavci na PŠ Reteče

Priimek in ime Delovno mesto
OVSENIK MAGDALENA Vodja podružnice Reteče
HAFNER ANA Učiteljica razrednega pouka  
FERLE ŠPELA Učiteljica razrednega pouka  
MOJCA BOGATAJ Drugi učit. v 1. razredu
DOLINAR ROMANA Učiteljica razrednega pouka 
FINŽGAR BLAŽ Učit. PB in učit. v JV

 

Svetovalna služba

Priimek in ime Delovno mesto
BERCE JELKA Psihologinja
KRFOGEC LEA Svetovalna delavka

 

Dodatna strokovna pomoč

Priimek in ime Delovno mesto
ČERIN IRENA Socialna pedagoginja 
LOGONDER NINA Inkluzivna pedagoginja
GRAČANIN IDA Spremljevalec za pomoč učencu s poseb. potrebami
GODEC MONIKA Učit. za dodat. strokovno pomoč – spec. in reh. pedagog
FON MIRA Logopedinja
OREŠNIK ALENKA Učit. za dodat. strok. pomoč – soc.pedagog in učit PB
FURJAN  NATAŠA Učit. za dodat. strok. pomoč
RUS ANITA Učit. za dodat. strok. pomoč


Tajništvo

Priimek in ime Delovno mesto
VREČA DEBELJAK SIMONA Tajnica VIZ / VI


Računovodstvo

Priimek in ime Delovno mesto
BIZJAK IDA Računovodkinja
PFAJFAR MARJETA Knjigovodkinja


Tehnično osebje

Priimek in ime Delovno mesto
TRILER MARJETA Kuharica
SELAN ALEN Kuhar
STANONIK JURE Kuhar
JUSUFOVIĆ FATA Kuharica
OBLAK JERICA Kuharica
TROJER HANA Kuharica
GROBOLŠEK  ANDREJA Kuharica PŠ RETEČE

 

Priimek in ime Delovno mesto
NOVAK  PETER Hišnik
STANONIK  JURE Hišnik

 

Priimek in ime Delovno mesto
BENEDIČIČ ANDREJA Čistilka
ČEKIĆ IDIANA Čistilka
GUSLOV MILICA Čistilka
MEDVED MARINKA Čistilka
MEHIĆ KADIRA Čistilka
MIKLAVČIČ MATEJA Čistilka
MAJETIĆ  ESMA Čistilka
BRADEŠKO  SIMONA Čistilka
JUGOVIC  MARIJA Čistilka PŠ RETEČE