Razširjeni program

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

Podatki za OŠ Cvetka Golarja v šolskem letu 2020/2021: