Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Priprave na šolsko leto 2020/2021

V šoli smo pričeli z organizacijo pouka za šolsko leto 2020/2021. Oddelke podaljšanega bivanja moramo oblikovati po predpisanih normativih, število oddelkov pa mora potrditi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za kar potrebujemo vašo prijavo.
Podaljšano bivanje je načrtovana šolska dejavnost, v kateri učenci opravijo domačo nalogo in organizirano preživijo prosti čas. Podaljšano bivanje ni namenjeno čakanju na interesno dejavnost ali avtobus. Za učence, ki po končanem pouku čakajo na organiziran prevoz, bomo zagotovili varstvo. Učenec, ki je vključen v oddelek podaljšanega bivanja, lahko odide domov ob 13.50, 14.40, 15.30, 16.00 in od 16.00 do 16.30 kadarkoli.
Če bo Vaš otrok v naslednjem šolskem letu po končanem rednem pouku obiskoval podaljšano bivanje, Vas prosimo, da izpolnite prijavnico do torka, 14. 4. 2020, do 20. ure. Naknadnih jesenskih vpisov ne bomo mogli upoštevati. Ker potrebujemo natančne podatke, Vas prosimo, da prijavnico izpolnite z vso odgovornostjo. Za sodelovanje se Vam zahvaljujemo.

 

Šolsko leto 2019/2020

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola.
Zloženka: Organizacija podaljšanega bivanja v š. l. 2019/2020

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom želimo za razvoj in izobraževanje zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje. 
V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene dejavnosti, ki so namenjene počitku, obnavljanju psihofizičnih moči učencev; lahko se odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici in na igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe, branju, pogovoru …
Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

Nujna obvestila starši lahko sporočite na GSM številke OPB:
• matična šola (12.10–16.30): 051/617 637
• Podružnična šola Reteče (12.10–16.30): 04/513 0431

JUTRANJE VARSTVO
Varstvo se na matični šoli prične ob 6.00, v PŠ Reteče pa ob 6.15.

VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev je organizirano pred poukom od 7.25 do 8.15, po pouku pa od 12.00 do 14.10.