Neobvezni izbirni predmeti

Šolsko leto 2020/2021

Glede na število prijav se v šolskem letu 2020/2021 na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  1. Nemščina

  2. Računalništvo

  3. Tehnika

  4. Umetnost: Likovna ustvarjalnost

  5. Šport

Na PŠ Reteče pa se izvajata neobvezna izbirna predmeta Tehnika in Računalništvo.

V šolskem letu 2020/2021 imajo učenci v 1. razredu možnost obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznega izbirnega predmeta prostovoljna. Pouk se izvaja 2 uri na teden. Poteka celo šolsko leto in ko je učenec vanj vključen, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.