dostop link

Sodelovanje s starši

Za boljši učni uspeh in za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Prepričani smo, da bo naše sodelovanje uspešno tudi v tem šolskem letu.

Starši ste vabljeni na RODITELJSKE SESTANKE in GOVORILNE URE z učitelji.

Po pomoč se lahko obrnete tudi na šolske svetovalne delavke.

Na razgovoru se lahko po predhodnem dogovoru sestanete tudi z ravnateljico šole. Vsekakor pa je prav, da se v primeru težav prej pogovorite z določenim učiteljem oziroma učiteljico in razrednikom. 

Predavanja za starše v šolskem letu 2022/2023. 

Objavljamo tudi povezave na koristne informacije.