Sodelovanje s starši

Za boljši učni uspeh in za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. 

Starši ste vabljeni na RODITELJSKE SESTANKE in GOVORILNE URE z učitelji.
Dokumentacijo vodimo v elektronski obliki: e-Asisten

Po pomoč se lahko obrnete tudi na šolski svetovalni delavki. Starši se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v času uradnih ur. Svetovalni delavki lahko tudi pokličete ali jima pošljete e-pošto.

Na razgovoru se lahko po predhodnem dogovoru sestanete tudi z ravnateljico šole. Vsekakor pa je prav, da se v primeru težav prej pogovorite z določenim učiteljem oziroma učiteljico in razrednikom. 

Prepričani smo, da bo naše sodelovanje uspešno tudi v tem šolskem letu.

Objavljamo tudi povezave na koristne informacije.