Domače naloge

Za starše smo ob začetku šolskega leta 2013/2014  pripravili anketo o domačih nalogah, v kateri smo jih spraševali o tem, ali njihov otrok piše domače naloge, čigava odgovornost so domače naloge, koliko časa otrok porabi za domačo nalogo in kdo mu pri pisanju pomaga.  Zanimalo nas je tudi, ali starši pregledujejo domačo nalogo skupaj z otrokom, ali menijo, da imajo otroci preveč domače naloge in kaj pričakujejo od učiteljev v zvezi z domačimi nalogami.

Rezultati ankete so dostopni tukaj.