dostop link

Pomoč in svetovanje učencem in staršem

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na
PSIHOLOGINJO Vesno Šušteršič in PEDAGOGINJI Simono Strašnik in
Patricijo Pintar. Prvi stik z učenci in njihovimi starši svetovalne
delavke navežejo že pri vpisu v šolo. Pedagoginja zbira podatke o
otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke prvega razreda.
Psihologinja je vodja komisije za sprejem šolskih novincev. Učencem
in njihovim staršem pomaga pri izbiri poklica, seznanja jih z vsemi
informacijami in novostmi na področju poklicne orientacije in izvede
vpis učencev v srednje šole. Izvaja postopek identifikacije
nadarjenih učencev.  Pedagoginja Simona Strašnik nudi pomoč ob
socialnih in finančnih stiskah v družini. Pri njej dobite potrebno
dokumentacijo in informacije o dodelitvah sredstev iz Šolskega sklada
in o ostalih razpoložljivih možnostih nudenja pomoči. Pedagoginja
Patricija Pintar zbira dokumentacijo o statusih učencev in skrbi za
vključevanje učencev tujcev. Vse svetovalne delavke skupaj z
učitelji sodelujejo pri preventivnem delu v oddelkih v okviru
razrednih ur, spremljajo delo in napredek učencev pri šolskem delu,
koordinirajo in izvajajo učno pomoč za učence z učnimi težavami
ter s svetovanjem pomagajo staršem in učencem. Sodelujejo z
zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zdravstveni dom,
Zavod za zaposlovanje, Svetovalni center za mladostnike …).

Uradne ure psihologinje Vesna Šušteršič so vsak dan od 7.00 do
14.00.

Uradne ure pedagoginje Simone Strašnik so vsak dan od 7.00 do 14.00.

Uradne ure pedagoginje Patricije Pintar so:
pon. 8:00 - 14:00
tor. in čet. 8:00 - 10:00
sre. 10:00 - 14:00
pet. 8:30 - 12:00

Za termin srečanja s svetovalnimi delavkami se lahko dogovorite po
telefonu: 04 513 04 05 (psihologinja) ali 04 513 04 06 (pedagoginji)
in po elektronski pošti, ki je objavljena na šolski spletni strani.

Koristne informacije s področja karierne orientacije:

  • MIZŠ: Vpis v srednje šole: razpis za vpis, rokovnik, obrazci, informacije … https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
  • www.mojaizbira.si – Poklicni kažipot: info. o poklicih, srednješolskih programih
  • 55 poklicev v kratkih oddajah To bo moj poklic: www.youtube.com
  • ZRSZ: http://www.ess.gov.si/ in https://esvetovanje.ess.gov.si/ - informacije o trgu dela, aplikacija eSvetovanje za samospoznavanje
  • Ministrstvo za delo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/, https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/ - uveljavljanje pravic (državne štipendije)
  • Javni sklad za razvoj kadrov: http://www.sklad-kadri.si/ (Zoisove štipendije, štip. za deficitarne poklice)
  • Spletne strani posameznih srednjih šol