Projekti v LDN

Šola se vključuje v številne projekte na državni in mednarodni ravni:

 • UNESCO ASP-net ŠOLA - šola je članica od leta 2002
 • ZDRAVA ŠOLA - šola je vključena od leta 2008/2009
 • PROGRAM ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 • ŠOLSKA KOŠARKARSKA LIGA 
 • ŠPORTNI PROGRAMI
 • SODELOVANJE Z OSTARELIMI IZ DOMA OSKRBOVANCEV V STARI LOKI 
 • PROJEKT E-TWINNING 
 • PROJEKT MEPI 
 • PROJEKTI ZA SPODBUJANJE BRANJA 
 • PROJEKT KORAK K SONČKU 
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
 • Učenci se lahko vključijo v številna tekmovanja iz znanja, sodelujejo lahko pri zgodnjem
 • poučevanju angleščine.


Ena od prednostnih nalog v šolskem letu 2012/2013 bo obeležitev 50 letnice šole.