dostop link

Projekti v LDN

Šola se vključuje v številne projekte na državni in mednarodni ravni:

  • UNESCO ASP-net ŠOLA - šola je članica od leta 2002
  • ZDRAVA ŠOLA - šola je vključena od leta 2008/2009
  • ŠPORTNI PROGRAMI
  • SODELOVANJE Z OSTARELIMI IZ DOMA OSKRBOVANCEV V STARI LOKI 
  • PROJEKT MEPI 
  • PROJEKTI ZA SPODBUJANJE BRANJA 
  • PROJEKT KORAK K SONČKU 
  • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
  • Učenci se lahko vključijo v številna tekmovanja iz znanja, sodelujejo lahko pri zgodnjem poučevanju angleščine.