dostop link

Projektno srečanje v Grčiji, 17. 2. - 22. 2. 2019

Erasmus%2BPlus%2BLogo
ERASMUS+ "THE SPIRIT OF RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT"

Naš projekt je ekološko naravnan.  Učenci bodo raziskovali in pridobivali izkušnje o varovanju okolja, učili se bodo kako odgovorno uporabljati naravne vire, ki so nam dani ter  kako lahko največ prispevamo k varovanju okolja. V projektu bomo obravnavali tri glavne teme:

  • Voda - vprašanja v zvezi z onesnaževanjem in pomanjkanjem vode.
  • Zemlja - predstavitev problema krčenja gozdov, izumrtje rastlinskih in živalskih vrst.
  • Zrak - onesnaževanje zraka, učinek  tople grede, segrevanje ozračja in njihove posledice za našo prihodnost.

V sklopu projekta  bo potekala tudi mednarodna izmenjava učencev. V prihodnjih dveh letih naj bi na mobilnost odšlo 20 naših učencev. Mednarodna mobilnost učencem omogoča, da pokažejo svojo strpnost, doživijo raznolikost in se „učijo skozi prakso“. Učenci za teden dni odidejo v tujino, živijo pri svojih sovrstnikih, obiskujejo njihovo šolo, interesne dejavnosti, treninge, v katere so vključeni njihovi gostitelji, spoznajo druge kraje na način, kot jim ga predstavijo njihovi gostitelji.  Zato ima ta izkušnja velik potencial, da razširi obzorja in poruši ovire. Prav tako tudi nam učiteljem daje možnost za nadaljnji poklicni razvoj, medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Prepričani smo, da se bo vpliv znanja in izkušenj, ki si jih bomo pridobili, širili  tudi izven naše šole ter tako prispevali k družbi kot celoti.              

Sodelujoče šole:

  • Italija “Istituto comprensivo Falcone Borsellino” - koordinatorska šola
  • Turčija “ALIBEYKOY ORTAOKULU Eyup”
  • Romunija “Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Caracal”
  • Slovenija “Osnovna sola Cvetka Golarja Škofja Loka”
  • Grčija “45th Primary School of Patra”

Projektna srečanja in izmenjava učencev:

Spletna stran projekta.

Koordinatorica projekta na šoli je Bokal Jerneja.