dostop link

Mepi

Šola bo tudi letos vključena v projekt MEPI. Namenjen je aktivnemu preživljanju prostega časa devetošolcev, usvajanju novih znanj in veščin s področja preživetja v naravi in sklepanju novih prijateljstev.

MEPI ponuja mladim priložnost, da si zastavijo osebni cilj in ga tudi dosežejo. Istočasno spoznavajo sebe in se učijo vrednotiti kvalitete kot so: odgovornost, zaupanje, vztrajnost, zmožnost načrtovanja in organiziranja. 

MEPI je program prostovoljnih, športnih, izobraževalnih, kulturnih, praktičnih in avanturističnih dejavnosti, ki pokrivajo štiri področja: prostovoljstvo, odpravo, veščine in rekreativni šport. Ta štiri področja dopolnjujejo drug drugega in tako zagotavljajo uravnotežen program.
Obstajajo tri stopnje: bronasta, srebrna in zlata. Vsaka zahteva drugačno stopnjo predanosti in truda. V osnovni šoli lahko udeleženci, devetošolci, dosežejo bronasto stopnjo. V srednji šoli pa potem nadaljujejo s srebrno.