Projekt Cajon- sestavim, pobarvam in igram

V letošnjem šolskem letu ponovno izvajamo projekt CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les sestavili in izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja jih bodo okrasili in pobarvali, na delavnicah pa se bodo naučili nanje igrati.