dostop link

Projekt Cajon 2019/2020

V letošnjem šolskem letu smo ponovno sodelovali v projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci so šest cajonov pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja okrasili in pobarvali, na delavnicah pa naj bi se nanje naučili igrati.

V sredo, 22. 4. 2020, smo načrtovali, da na naši šoli gostimo zaključno srečanje udeležencev projekta CAJON. Ker so se 16. 3. 2020 zaradi pojava koronavirusa zaprle vzgojno-izobraževalne ustanove, zaključnega srečanja nismo mogli realizirati.