dostop link

Shema šolskega sadja

Prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar je pogosto dodaten dejavnik pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.
Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost. Da bi se ljudje bolj zdravo prehranjevali je Evropska komisija sprejela ukrep SŠS, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri uživanju sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč.

KAJ POMENI SHEMA ŠOLSKEGA SADJA ZA NAŠO ŠOLO?

Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep evropske kmetijske politike, ki ga je leta 2009 sprejela Evropska komisija z namenom oskrbeti učence s sadjem in zelenjavo. Na učenca so v letošnjem šolskem letu namenili 6 evrov. Za SŠS se mora šola, ki želi izvajati ta projekt prijaviti vsako leto do 1.12.
Tudi naša šola se je prijavila in bila sprejeta. 

NAMEN SŠS JE:

* povečati porabo zelenjave in sadja pri otrocih, 
* ozaveščati učence o pomenu le teh živil za zdravje, 
* zmanjšati prekomerno telesno težo učencev 
* preprečevati srčno žilna obolenja
* uživati sadje in zelenjavo iz Slovenije (ekološko , ni transporta…)
* podpirati lokalne ekološke kmetovalce
* spoznavati pridelavo in predelavo sadja in zelenjave z obiski kmetij se povezovati z okoljem

POTEK RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE NA ŠOLI

S shemo šolskega sadja smo/BOMO/ pričeli v mesecu oktobru. V SŠS je natančno navedeno katera zelenjava in sadje se lahko razdeli .
Sadje bomo razdeljevali na šoli vsako sredo ob malici. Sadje bo na jedilniku označeno z odebeljenim tiskom. Prednost bo imela zelenjava in sadje ekološkega izvora. Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi. (izdelali bomo plakate, izvedli naravoslovne dneve, praktične vaje pri pouku gospodinjstva , obveščali učence po šolskem radiu, vključili bomo novinarski krožek, izvedli tri delavnice za nadarjene učence in obiskali kmetijo…)O vseh aktivnostih bo poročilo tudi na spletni strani naše šole. 

OŠP Krista Jamnik


Pa še šolska anketa Ajda in Karolina