dostop link

Tekmovanja

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2023/2024

Na šoli bodo imeli učenci v tem šolskem letu možnost sodelovanja na številnih tekmovanjih  iz znanja.

Tekmovanje iz logike (organizator ZOTKS)

Razvedrilna matematika (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (organizator Zveza društev diabetikov)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  (organizator Prirodoslovno društvo)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 9. razreda (organizator ZRSŠ)

Tekmovanje iz znanja nemščine 

Tekmovanje iz znanja astronomije (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 8. in 9. razred (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, od 4. do 7. razreda (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanja (organizator ZOTKS)

Tekmovanje iz kemijskih poskusov

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja računalništva - Bober (organizator društvo ACM)

Tekmovanje iz angleške bralne značke (EPI Reading Badge)

Logična pošast (organizator Mathema)

Festival inovativnih tehnologij

Tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček

Vesela šola

Računanje je igra

Cici vesela šola


Športna tekmovanja v šolskem letu 2023/2024

Atletika

Kolesarstvo

Rokomet

Nogomet

Košarka

Karate

Odbojka

Akrobatika

Namizni tenis

Plezanje

Strelstvo

Smučanje

Tek