Tekmovanja

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2019/2020

Na šoli bodo imeli učenci v tem šolskem letu možnost sodelovanja na številnih tekmovanjih  iz znanja.

Tekmovanje iz logike (organizator ZOTKS)

 • šolsko tekmovanje (26. 9. 2019)
 • državno tekmovanje (19. 10. 2019)

Razvedrilna matematika (organizator DMFA)

 • šolsko tekmovanje (4. 12. 2019)
 • državno tekmovanje (1. 2. 2020)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (organizator Zveza društev diabetikov)

 • šolsko tekmovanje (11. 10. 2019)
 • državno tekmovanje (16. 11. 2019)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  (organizator Prirodoslovno društvo)

 • šolsko tekmovanje (16. 10. 2019)
 • državno tekmovanje (29. 11. 2019)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda (organizator IATEFL)

 • šolsko tekmovanje (21. 10. 2019)
 • državno tekmovanje 

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda (organizator ZRSS)

 • šolsko tekmovanje (14. 11. 2019)
 • regijsko tekmovanje 

Tekmovanje iz znanja francoščine

 • šolsko tekmovanje 
 • državno tekmovanje 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika

 • šolsko tekmovanje (21. 11. 2019)

Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav materialov (organizator ZOTKS)

 • regijsko tekmovanje (3. 4. 2020)
 • državno tekmovanje (16. 5. 2020)

Tekmovanje iz znanja astronomije

 • šolsko tekmovanje (5. 12. 2019)
 • državno tekmovanje (11. 1. 2020)

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (organizator ZRSS)

 • šolsko tekmovanje (12. 11. 2019)
 • regijsko tekmovanje (9. 1. 2020)
 • državno tekmovanje (7. 3. 2020)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (organizator ZRSS)

 • šolsko tekmovanje (3. 12. 2019)
 • regijsko tekmovanje (4. 2. 2020)
 • državno tekmovanje (14. 3. 2020)

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanja (organizator ZOTKS)

 • šolsko tekmovanje (20. 1. 2020)
 • državno tekmovanje (4. 4. 2020)

Tekmovanje iz kemijskih poskusov za osnovnošolce

 • državno tekmovanje 

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (organizator DMFA)

 • šolsko tekmovanje (5. 2. 2020)
 • regijsko tekmovanje (27. 3. 2020)
 • državno tekmovanje (9. 5. 2020)

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje (organizator DMFA)

 • šolsko tekmovanje (19. 3. 2020)
 • državno tekmovanje (18. 4. 2020)

Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička (organizator DMFA)

 • šolsko tekmovanje (5. 2. 2020)

Tekmovanje iz znanja računalništva - Bober (organizator društvo ACM)

 • šolsko tekmovanje (11. do 15. 11. 2019)
 • državno tekmovanje (18. 1. 2020)

Festival inovativnih tehnologij

 • državno tekmovanje (marec 2020)

Logične pošasti (organizator Mathema)

 • šolsko tekmovanje (8. 5. 2020)
 • državno tekmovanje (22. 5. 2020)

Vesela šola

 • šolsko tekmovanje 
 • državno tekmovanje

Računanje je igra

 • šolsko tekmovanje 

Cici vesela šola

 • šolsko tekmovanje 

Športna tekmovanja v šolskem letu 2019/2020

Odbojka na mivki

Kros