Otroštvo podaja roko modrosti

V projektu sodelujejo UNESCO šole Slovenije, ki s svojimi učenci na kakršen koli način sodelujejo s starejšimi: babicami in dedki, upokojenci in oskrbovanci v domovih ostarelih.

    

Oblike dela niso predpisane, naj pa bi bili vključeni naslednji cilji dela:

  • Vzpostaviti in vzdrževati pristne prijateljske odnose med mladimi in starejšimi in uživati v tem na obeh straneh.
  • Razvijati strpnost med generacijami.
  • Oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti – žalovanja.
  • Se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah.
  • Se učiti »dajati« in »sprejemati«.

Naš projekt je prestal šesto leto in že razpisujemo sodelovanje v projektu za šolsko leto 2020/2021. Vabimo vas, da se nam pridružite v različnih oblikah sodelovanja med mladimi in starimi. (PRIJAVNICA)